ilocanosphere

window for ilocano…

Matayog Na Pangarap

Karen Oriente

Ako’y isang bata

Sa murang edad

Nangarap ng mataas

Unti-unti kong nakamatan,

Dahil sa tuwa

Labis na kaligayan

Maykapal sa Itaas

Aking nalimutan,

Pangarap na nakamtan

Panandalian lamang pala

Na sa aking paningin

Biglang mawawala…

January 5, 2009 Posted by | Tulang Filipino | , , , | 4 Comments

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers