J0, KALUGURAN DACA

 

Jo… patawad sa araw na di ako sa’yo

Jo… salamat sa pag-unawa mo

Jo… ang pagmamahal mo ay di ko sinanto

Dahil sa lumabis ang inialay mo, oh Jo.

 

Ano pa ba ang di mo ginawa?

Bakit nangyari pa na ang sa’yo nagsawa

Lahat ng nais ko ginawa mong tama

Bakit di ko ramdam na kita ay sinta,

Di ko sinabi na pakamahalin mo,

Sambahin, suyuin ang manhid kong puso.

 

Ano pa ba ang kulang sa manhind kong puso?

Ano pa ba ang kulang sa iyong pagsuyo?

Bakit di ko kaya ang sumupa’t mangako.

 

Ngunit ngayon ikaw ay wala na

Ang puso kong manhid biglang nabahala

Nang ikaw ay lumisan doon ko nadama

Kaluguran daca, oh Jo,

Magbalik ka sana.

 

Miss 3R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s