TEXTMATE

Nagkakilala sa teks nag-umpisa

Nagpanggap kang binata

Nagpanggap din akong dalaga

Ginamit pa pangalan ng tiyahing matanda.

Oras ng unang pagkikita

Pumunta ka sa bahay ng aking tita

Kumatok ka at pinagbuksan ng matanda

Tinanong kung ano’ng kailangan nila

Sinabi mo: “itoy ba’ng bahay ni Clarissa?”

“Ako nga, anong kailangan nila?”

Nagulat ka, di inasahan ang nakita

Dali kang nagpaalam

Sa pagmamadali di mo nakita

Malaking kahoy na nakabalandra

Nadapa ka, tumilapon ang bulaklak na dala

Dali kang bumangon, palingon-lingon

Ng matiyak na walang tao

Dali kang umalis na parang wala ako

Sayang textmate, guwapo ka pala!

 

LGA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: