Rakem

rakem

Ginagamit ang rakem (traditional harvest knife) ng mga unang Ilocano sa mga palay na matatangkad.  Ginagamit ito noong mga unang araw kung saan ay wala pang mga thresher at iba pang mekanikal na pag-ani.  Ang ‘rakem’ na ito ay nakunan sa ‘Agamang’ o museum ng bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: