Ilocos Sur Living Treasure Awardees

Kinilala ng Ilocos Sur sa Kannawidan Festival ang mga Ilocos Surians na nagpapatuloy sa mga tradisyong minana pa nila sa kanilang mga magulang na minana rin ng kanilang magulang sa kanilang magulang.

Name                                               Place                            Industry

 1. Salvacion Ramos         Candon City               Burial Cloth Weaving
 2. Teodora Rodrigo         Caoayan, I. S.            Abel Weaving
 3. Arsenio Alzate              Cervantes, IS            Basketry and Soft-broom Making
 4. Melecio Subadi             Lidlidda, IS                Labtang Making
 5. Ernesto Asitura            San Esteban               Stone Craft
 6. William Cabanilla         Santa                            Blacksmith
 7. Juanito dela Cruz         Santa Maria               Basi and Suka
 8. Corazon Agosto            Santiago                      Awel Weaving
 9. Vicente Quitioan          Sigay                            Soft-broom making
 10. Saturnino Mandac       Vigan City                  Kattokong Making
 11. Fidel Go                         Vigan City                  Jar Making
 12. Matilde Tongson         Vigan City                  Bibingka Baking
 13. Margarita Bigsao           San Juan                     Bamboo Craft
 14. Elena Panela                   Vigan City                   Loom Weaving
 15. Isabelita Quitevis         Caoayan                       Loom Weaving
 16. Isabel Pagal                     Bantay                     Loom Weaving
 17. Diego Baday                  Suyo                           Labba and Bigao Making
 18. Caridad Lacasandiele    Tagudin                       Lace Making
 19. Hilaria Lais                   San Emilio                 Baag and Bagket Making
 20. Nelson Alonzo               Bantay                        Tambourine Making
 21. Florentino Pilar            Bantay                         Saddle Making
 22. Dioniso Pal-oay            Quirino                        Bamboo Hat Making
 23. Isabelita dela Cruz      Bantay                          Ilocano Pastries
 24. Teresita Lagasca          Vigan City                  Turones de Mani
 25. Lorenzo Mata                San Vicente               Abaniko
 26. Brigido Espejo              San Ildefonso            Basi and Vinegar
 27. Perlita Varanilla             San Juan                      Opia Making
 28. Felicisima Frnado          Vigan City                   Pottery Making

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: