Tukso

LGA

Batang sapilitang nag-asawa

Nagkaanak ng ilan

Asawa ay di sila pinabayaan

Hirap ng buhay pinagdaanan

Sa tagal ng pagsasama

Nagsawa ka sa kaniya

Kung kanino sumama

Katwiran mo masaya

Sa ginagawa na wala sa asawa

Gumagawa ng paraan para mapansin

Ng iyong sinisinta.

Mag-isip ka at laging tandaan

Ang gawang masama

Bumabalik sa paraang karma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s