Bantay Ansad

Maysaka a napintas a buya
Kas iti maysa a dayag mayarigka
Binaludnak ta kayawmo a nagpaiduma
Uray kasanot’ kangato bantay-barukongmo,
Sang-ataekto latta
Tapno innak imatangan pakabuklam
Nga ingget sadia
No addaak dita alimpatokmo
Umapay kakaimasan a rikna
Ket dagiti arapaapko maabelda
Bantay Ansad, babaen toy tugot-pluma
Adtoyak nga umay kenka umabrasa
Wen, saan nga umdas dagiti balikas
A pangibuksilak pammategko kenka.


Nepo T. Benitez Jr.
San Esteban, Ilocos Sur

Advertisements

13 thoughts on “Bantay Ansad

  1. hi sinp yomg gusto magpatranslate sa akin ng ilokano poem ko na Bantay Ansad? Pwede pakisabi u real name at apelyido at kung taga saan ka po sge translate ko para syo pero gusto ko malaman real name mo at kung taga san ka.

    Like

  2. ading KAREN PASCUA itratranslate ko para syo tong poem ko. Pde bigay mo sa akin email add mo don ko send syo. thanks. – NEPO T. BENITEZ, JR.
    My number 09292315556

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s