Hiram Na Pag-ibig

Miss 3R

Hanggang saan?
Hanggang kelan?
Ang ibigin kita’y isang kasalanan
Ang limutin ka’y aking kamatayan
Sa bawat segundo ika’y hiram lamang.

Ang pag-ibig na Iyong isinabog
Sa lansangan’t nayon iyong idinulog
Hinasik ang sinta sa makapulot
Baka maunahan ang aking pagdampot.

Ako’y umiibig!
Ako’y nagmamahal!
Ako’y naghiram
Tuloyang nang-agaw
Ako’y nagkunwari
Ika’y kaibigan lang
Ngunit sa puso niya
Kita’y ninanakaw!

Bagama’t malupit ang lihim na nasa
Apo’y ang ginamit upang madarang ka
Sumisigaw doon yaring kaluluwa
Anghel ko sa langit
Bumagsak sa lupa.

Kung sakasakali
Ako’y mahatulan
Kita’y hihintayin
Sa kabilang buhay
Nagkasala tayo
Nang ika’y madarang
Patawad mahal ko
Ako’y tao lamang

One thought on “Hiram Na Pag-ibig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s