Ako Ay Pilipino

Ako ay  Pilipino at ito’y ipagsisigawan ko

Hindi ko ikakahiya saan man dako

Sapagkat nananalantay sa aking dugo

Ang makabayang ako ay Pilipino.

Ang aking kalayaan alay ng ninuno

Na nakipaglaban sa dayuhan at di sumuko

Mga Kastila, Hapon at Amerikano

Lahat sila sumakop ngunit lahat natalo.

 

Ang aking wika, wikang aking iingatan

Aking bibigkasin, kanino man at saan

Filipino, Ilokano, Bikolano may karapatan

Hindi mahihiya saan man ang bigkasan.

 

Tingnan ang watawat, malayang naglalayag

Tulad ng karapatan ng isang mamahayag

Hindi na mababago ang ating kalayaan

Handa tayong tumayo at lumaban.

 

Ako ay Pilipino, sa dugo at wika

Saan man ako dumako, taas noo ako

Ipagsisigawan ko ito sa lahat ng dako

Pilipino ako, ako ay Pilipino.

(assignment ng isang mag-aaral)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: