KABIT NG NAKARAAN

Naalala ko ang mga araw Dahon ng kalendaryo ay nagliparan Sumasagi sa puso’t isip ko Mga tamis nating nagdaan Pagmamahalan, sumpaan na walang hanggan   Lingid sa aking kaalamn Ikaw pala’y ina na nang tahanan Masakit isipin na ika’y salawahan Masakit na ito’y tanggapin Pero pagmamahal ko’y mapagparayang turing Sa puso’t isip ko isa lang…

TEXTMATE

Nagkakilala sa teks nag-umpisa Nagpanggap kang binata Nagpanggap din akong dalaga Ginamit pa pangalan ng tiyahing matanda. Oras ng unang pagkikita Pumunta ka sa bahay ng aking tita Kumatok ka at pinagbuksan ng matanda Tinanong kung ano’ng kailangan nila Sinabi mo: “itoy ba’ng bahay ni Clarissa?” “Ako nga, anong kailangan nila?” Nagulat ka, di inasahan…

KAHAPON LANG

Kahapon lang, masayang nagsasama Mag-asawang akala mo’y di mapaglayo Ngunit sadyang marupok ang isa’t isa Di napaglabanan ang mga pagsubok nila. Kahapon na kay saya Magising ka na lang sa umaga Iba na ang kapiling ng sinta.   LGA

ANNINIWAN

Anniniwan, anniniwan Apay nga addaka latta liklikudan Apay a dinak man la masinaan Ngem no nasipnget pagdalana Siak man tay paglinglingedam Ta dimo man la ammo a silawan Ti nasipnget a lubongko Dinak man la maiwanwan.   Mr. Lopez

Ladawan

Ania ti pamuspusak Ta diak mapusot dita dennam Ta agbalinak koma a tagabum Para ikabil la’t sapatos No mapanka makikulto. Wenno agbalinak koma nga iskultor Nalaing nga agaramid ti ladawan Innak ikitikit piguram Ket ikabilkanto ditoy sibay.   Artep

AYAT ITI IGID TI BAYBAY

Anian a ngayed a buya ti nakaparsuaan Ti innak naimatangan tunggal sardam Igid baybay a pagpalpaliwaan No sumken ti lagip idi kalman.   Rabaw kadaratan inta nangbuklan Ti maysa nga ayat, kari napasingkedan Apo init a lumlumnek inyabotna a sinilnagan Dua a parsua nagmaymaysa nga anniniwan.   Nagarasaas dalluyon iti panagagepda Nagsagawisiw ti angin, billit-tsina…

BULAN

  Wen biagko, inton namleskan Ket kayatmo subeken kabaelan Mangalaakto karwahe nga inka pagluganan Ngem siak kutserona. Inton addakan ngalay ti dalan Akupennaka ti alipugpog a kararanggasan Bay-am a pusipusennaka nga ipangato Agingga dika makadunsaw-it bulan Ket itinnagmonto paniolitom Ta isunto ti pagluganak Nga umay dita dennam… Naslag a baggak. Artep