Paksiw Na Bunog

Paksiw Na Bunog; Ilocano's Favorite Food
Paksiw Na Bunog; Ilocano's Favorite Food

Mga 2 to 3 inches siguro ang haba.  Makikita ang ‘bunog’ sa mababaw na bahagi ng freshwater na ilog. Masarap na paksiw, but can be cooked also with ginataan, or daing.

Madali lang na hanapin na suka, paminta, bawang, lasona at laya.  But the hardest part of it is to catch this little fish in Amburayan river. Oh yeah, this one is in Sigay, Ilocos Sur, fresh from Kinibor river.

Hey joe, you know what’s english of ‘bunog’?

Blog at WordPress.com.

Up ↑