Matayog Na Pangarap

Karen Oriente Ako’y isang bata Sa murang edad Nangarap ng mataas Unti-unti kong nakamatan, Dahil sa tuwa Labis na kaligayan Maykapal sa Itaas Aking nalimutan, Pangarap na nakamtan Panandalian lamang pala Na sa aking paningin Biglang mawawala…