Dalagang Ina

LGA

Ilang beses ka nang nadapa

Paulit-ulit walang kadala-dala

Bugso ng damdamin pinapairal

Nag-iipon ng supling kung kanino-nino lang.

Sana’y ka ng tinatawag na dalagang ina

Labas-masok ang pangungutya

Di ka ba naawa sa iyong ina?

Na mag-isang tumatagayod sa inyong mag-iina?

Matayog Na Pangarap

Karen Oriente

Ako’y isang bata

Sa murang edad

Nangarap ng mataas

Unti-unti kong nakamatan,

Dahil sa tuwa

Labis na kaligayan

Maykapal sa Itaas

Aking nalimutan,

Pangarap na nakamtan

Panandalian lamang pala

Na sa aking paningin

Biglang mawawala…

Buhay OFW

Karen Oriente

Sa bayang sinilangan

Anong saya ang mga nagdaan

Kasama ang pamilya’t mahal sa buhay

Yakap, halik at pagmamahal

Aking nadama sa mga magulang.

Ngunit hirap ang dinanas

Mula ng lisanin bansang sinilangan

Hirap kalungkutan, pasakit

Aking natikman

Nagpakahirap sa iba

Nagtiyaga, nagsumikap para sa pamilya

Ganito pala ang hirap mawalay sa pamilya

Malungkot, laging nag-iisa

Walang karamay

Naalala mga masasayang araw

Kasama mahal sa buhay

Iba pala ang buhay OFW

Sa Pinas, kahit mahirap

Masaya dahil kapiling ang pamilya

Buhay OFW hindi biro…

Pasko Na Naman

Miss KP

 

Parang kailan lang, pasko’y nagdaan

Ilang araw na lang pasko na naman

Di na mapigilan pampaskong tugtugan

Mga xmas lights at parol nakasabit sa tahanan.

 

Sa tuwing malapit na ang pasko

Bonus ang sigaw ng mga empleado

Mga bata sabik sa pagbukas ng regalo.

 

Nakipagbati ka na ba sa taong kaaway mo?

Nagpasalamat ka na ba sa biyayang natanggap mo?

 

Pasko, simbolo ng pagmamahalan at pagkakaisa

Pagbibigayan, pagpapatawad at pasasalamat sa biyaya

Paskong Pinoy, walang kasing saya

Lalo na’t kasama ang buong pamilya.

Pagayam

by Kameah Pearl

 

Bayat panagdakkelko diak pulos ninamnama

A makasarakak napudno a pagayam a kas kenka

Sumangbay man adu a pannubok sarangatenta latta

Ania man a problema solbarenta amin ida.

 

Pagayam nga inpategko nasursurok ngem kabsat

Kadduak a nangbukel naidumduma nga arapaap

Arapaap a simple ken nalaka a matayab

Ta kas kababa ta maabot ni pugo a tumatayab.

 

Ngem saan a natungpal dagidi nga arapaap

Gapu ni pagayam napanen iti sabali a biag

Diak pulos ninamnama a kastoy ti pagtungpalanna

Inbatinakon ni pagayam nga agmaymaysa.

 

Saanko pulos a malipatan ti patpatgek a pagayam

Kanayonka latta a laglagipen uray addan sabali pagarian

Agyamanak imbatim a pakalaglagipan

Adu a pammagbaga, ragsak wenno liday.

Nananabik

Araw gabi naalala ka

Ngalan mo’y nasa isip t’wina

Laging nananabik sa pagdating ng bagong umaga

Dala ang pag-asang muling makapiling ka.

 

Sa aking paggising sa bagong umaga

Aking naaninag matamis nating pagsasama

Sana ay wala nang magbago pa

Pagkat mamahalin kita

Kahit habang buhay pa.

 

Marithel

TEXTMATE

Nagkakilala sa teks nag-umpisa

Nagpanggap kang binata

Nagpanggap din akong dalaga

Ginamit pa pangalan ng tiyahing matanda.

Oras ng unang pagkikita

Pumunta ka sa bahay ng aking tita

Kumatok ka at pinagbuksan ng matanda

Tinanong kung ano’ng kailangan nila

Sinabi mo: “itoy ba’ng bahay ni Clarissa?”

“Ako nga, anong kailangan nila?”

Nagulat ka, di inasahan ang nakita

Dali kang nagpaalam

Sa pagmamadali di mo nakita

Malaking kahoy na nakabalandra

Nadapa ka, tumilapon ang bulaklak na dala

Dali kang bumangon, palingon-lingon

Ng matiyak na walang tao

Dali kang umalis na parang wala ako

Sayang textmate, guwapo ka pala!

 

LGA

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑